Om företaget

Lars Götesson, som i dag äger Björkfors Gräv & Markservice, köpte företaget 1993 av Bengt Samuelsson. Då bestod maskinparken av en grävlastare, men sedan dess har företaget vuxit och utvecklats. I dag finns spindelgrävare, bandgrävare, lastmaskin och lastbil m.m.

Lars GötessonÄgare och alltiallo
Lars AnderssonBandgrävare

Tony BorénLastbil
Henrik GötessonHjulgrävare

Exempel på de arbeten som utförs är:

 • Avloppsanläggningar

 • Vägunderhåll

 • Dikningsarbeten

 • Maskintransporter

 • Grundgrävningar

 • Schaktning

 • Transport av grus och maskiner

 • Buskröjning i bete och svår terräng m.m.

Björkfors Gräv & Markservice samarbetar med:

 • Nisses Kran & Transport

 • Mikael Westerlings Åkeri AB

 • Egon Karlsson Entreprenad